Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
37,50

Online cursus:
EHBO
bij baby's
en kinderen

In achttien lessen, van in totaal ruim één uur, zorgt EHBO-expert Raymon van der Spaan dat jij de kennis en vaardigheden leert om eerste hulp te verlenen bij jouw baby of kind. Wat leer je onder andere in deze cursus?

  • Het beoordelen van een (mogelijk levensbedreigende) situatie
  • Hoe te handelen bij verstikking of verslikking
  • Reanimeren en AED gebruiken 
  • Zorgen voor een stabiele zijligging
  • Omgaan met ernstige bloedingen & letsels
  • Adequaat handelen bij shock en koortsstuip
  • Wat te doen bij vergiftiging
  • Brandwonden behandelen.