Disclaimer

 

De How about mom website en app geeft tips en informatie van (medische) experts omtrent zwanger worden, de bevalling en het moederschap bevat en leidt jou door je eerste jaar als moeder. In de app is allerlei content beschikbaar gesteld die is ontwikkeld door How about mom in samenwerking met en gecontroleerd door (medische) experts. Zowel de website als de app bevatten content met algemene adviezen, uitdrukkelijk geen persoonlijke gezondheidsadviezen. De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Voor persoonlijke gezondheidsadviezen word je dringend verzocht om contact op te nemen met je huisarts, verpleegkundige of specialist.

 

Lees meer in de algemene voorwaarden,

 

Copyright alle inhoud © How about mom 2020 – How about mom (naam en logo) is een geregistreerd handelsmerk. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de website, de app, de content alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten en blijven berusten bij How about mom of diens licentiegevers. Niets van deze website mag zonder bronvermelding of uitdrukkelijke toestemming van de uitgever worden gedeeld.

 


 

Privacy policy

 

Met de applicatie en via de website (https://howaboutmom.nl) verwerkt How about mom B.V. persoonsgegevens. Jouw privacy is voor How about mom van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees hier onze uitgebreide privacy en cookieverklaring.