Disclaimer

De How About Mom website, de How About Mom app en How About Mom: het eerlijke moeder-boek geven tips en informatie van (medische) experts omtrent zwanger worden, de bevalling en het moederschap. In de app en in het boek content beschikbaar gesteld die is ontwikkeld door How About Mom in samenwerking met en gecontroleerd door (medische) experts. Zowel de website, de app alsmede het boek bevatten inhoud met algemene adviezen, uitdrukkelijk geen persoonlijke gezondheidsadviezen. De informatie op deze website, in de app en in het boek is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. How About Mom verstrekt informatie van algemene aard die alleen voor algemene educatieve doeleinden is bedoeld. Raadpleeg altijd je arts, huisarts, verloskundige, kraamverzorgende of een andere zorgverlener als je vragen hebt over je eigen gezondheid. Voor persoonlijke gezondheidsadviezen word je dringend verzocht om contact op te nemen met je eigen zorgverlener(s).

 

Lees meer in de algemene voorwaarden.

 

Copyright alle inhoud © How About Mom 2020 – How About Mom (naam en logo) is een geregistreerd handelsmerk. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de website, de app, de content alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten en blijven berusten bij How About Mom of diens licentiegevers. Niets van deze website mag zonder bronvermelding of uitdrukkelijke toestemming van de uitgever worden gedeeld.

 


 

Privacy policy

Met de applicatie en via de website (https://howaboutmom.nl) verwerkt How about mom B.V. persoonsgegevens. Jouw privacy is voor How About Mom van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees hier onze uitgebreide privacy en cookieverklaring.