Privacy-en-cookieverklaring

Juni 2021

Privacy-en-cookieverklaring How About Mom

How about mom B.V. (hierna: “How about mom”) biedt een online applicatie voor (aanstaande of wens-) moeders. De applicatie bevat algemene tips en informatie voor vrouwen met een kinderwens, voor zwangere vrouwen en voor moeders. Met de applicatie en via de website (https://howaboutmom.nl) verwerkt How about mom persoonsgegevens. Jouw privacy is voor How about mom van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van de applicatie en de website verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met How about mom. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

 

Tips en informatie ontvangen (applicatie)

Met onze applicatie kun je (gepersonaliseerde) tips en informatie ontvangen om je voor te bereiden op jouw bevalling, kraamtijd en het moederschap. Op basis van jouw gegevens maken wij een (standaard)profiel van jou en bepalen wij welke tips en informatie voor jou interessant is. Op deze manier kunnen wij je (gepersonaliseerde) tips en informatie toesturen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Online identificatoren (IP-adres)
 • Gegevens apparaat (type, naam, versie)
 • Status (zwanger/mama/kinderwens)
 • Wanneer je bent uitgerekend
 • Wanneer je baby geboren is
 • Voorkeuren waar je het liefst tips en informatie over wil ontvangen
 • Gekochte premium content (audio/videocursussen)

 

Wij verwerken online identificatoren, gegevens van jouw apparaat en gekochte premium content om een overeenkomst met jou uit te voeren. Alle overige hiervoor genoemde persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt als gezondheidsgegevens en verwerken wij alleen met jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar nadat je de applicatie hebt gebruikt.

 

Profiel aanmaken (applicatie)

Je kunt een profiel aanmaken in onze applicatie. Op deze manier kunnen we de applicatie personaliseren. Zo kunnen we je bijvoorbeeld aanspreken met je naam als je de applicatie gebruikt. Binnen je profiel vind je ook een overzicht van jouw favoriete tips en informatie. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Foto
 • Naam
 • Favorieten (artikelen/quotes & tips)

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om een overeenkomst met jou uit te voeren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je profiel weer verwijderd of maximaal 2 jaar nadat je de applicatie hebt gebruikt.

 

Betalingen (applicatie)

Via onze applicatie kun je How about mom premium content aanschaffen. Het aanschaffen van deze premium content verloopt via het bestelproces van de app store waar de applicatie is gedownload. In het bestelproces kun je inloggen met het account van de app store. De app store is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via het bestelproces worden verwerkt. Als je wil weten wat de app store doet met je persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaring van de desbetreffende app store.

 

Contact

Wanneer je contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie over jouw contactaanvraag die je zelf invult als inhoud van een bericht

 

We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 12 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw contactaanvraag goed hebben afgehandeld en je optimaal kunnen helpen als je opnieuw een contactaanvraag doet.

 

Nieuwsbrief

Wij versturen maandelijks een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Plaatsen en afhandelen bestelling

Als je een bestelling plaatst via website, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkosmt die tot stand komt tussen jou en How about mom (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Factuurgegevens (voornaam/achternaam/bedrijfsnaam)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Notities over je bestelling
 • Betalingsgegevens

 

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

How about mom deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookiedienstverleners;
 • IT-leveranciers en -dienstverleners;
 • E-mailproviders.

 

Om die dienstverlening te verlenen kan How about mom jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). How about mom doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

How about mom neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Cookies

In onze applicatie en op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen

 

 

SoortDoelBewaartermijn
Google Analytics (website)

 

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Analytisch

 

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; verder geen gegevens delen met Google; en we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met Analytics.Maximaal 2 jaar
Firebase (applicatie)

 

 

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

AnalytischDe applicatie van FireBase (Crash Reporting en Crashlytics) maakt gedetailleerde rapporten van mogelijke crashes en fouten in de app.  Firebase biedt inzicht in de prestaties van de app, inzicht in app-gebruik en user engagement. Maximaal 2 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Social media

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons en content, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons en content is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 

 

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Facebook en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

 

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via app@howaboutmom.nl.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

How about mom B.V.

Vondellaan 64
3521 GH, Utrecht

E-mailadres:                 app@howaboutmom.nl
Telefoonnummer:         +31-620091610
KvK-nummer:               76726096

How About Mom in jouw inbox?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief