onderzoek naar wiegendood
23/05/2022

Hoopgevend onderzoek naar wiegendood: “Geen oorzaak, wel een biomarker”

Auteur

Datum

Categorie

Share

Australische onderzoekers zijn mogelijk een stap verder in het identificeren van baby’s die risico lopen op wiegendood. Het team ontdekte dat baby’s die overleden waren aan wiegendood een lagere hoeveelheid van een bepaald enzym in hun bloed hadden. Hoewel het onderzoek naar wiegendood hoopgevend is, dringen de onderzoekers erop aan preventieve maatregelen tegen wiegendood te blijven nemen. 

Wiegendood is het plotseling overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby. Een ongelofelijk eng en ongrijpbaar fenomeen voor ouders. Het komt met name voor na de eerste levensmaand en voor de eerste verjaardag. Kenmerkend voor wiegendood is dat het gebeurt tijdens de slaapperiode en dat er geen verklaring wordt gevonden voor het overlijden. In Nederland sterven er zo’n 15 tot 20 kinderen per jaar aan wiegendood. 

De Australische dr. Carmel Harrington verloor 29 jaar geleden haar kind aan wiegendood. Na het overlijden van haar zoon wijdde Harrington haar carrière aan het vinden van antwoorden voor deze aandoening.

Onderzoek naar wiegendood

De afgelopen jaren hield Harrington zich samen met collega Sarah Palmer bezig met een onderzoek naar het enzym BChE in het bloed bij baby’s. Voor het onderzoek werden 722 bloedmonsters op hielprikkaartjes van baby’s geanalyseerd. De hoeveelheid BChE werd gemeten bij baby’s die overleden door wiegendood (67 monsters) en baby’s die zijn overleden door een andere oorzaak (41 monsters). Deze monsters werden vergeleken met de bloedmonsters van tien levende baby’s met dezelfde geboortedatum en hetzelfde geslacht. Bij de baby’s die overleden aan wiegendood was het BChE-niveau beduidend lager dan bij de levende baby’s of de baby’s bij wie er sprake was van een andere doodsoorzaak.

“We hebben geen oorzaak gevonden voor wiegendood, maar wel een biomarker voor kwetsbaarheid”, vertelt onderzoeker Sarah Palmer aan How About Mom. “We weten dat niet alle baby’s met een laag BChE zullen sterven, dus we moeten de complexiteit van het systeem beter begrijpen. Het belangrijkste is dat we in de toekomst de mogelijkheid hebben om baby’s met een verhoogd risico op wiegendood al bij de geboorte te identificeren. Dat opent nieuwe wegen naar toekomstig onderzoek naar specifieke interventies.”

Een stukje van de puzzel

Volgens Palmer is de bevinding slechts één stukje van de puzzel en valt er nog veel meer te leren. “Ander en grootschaliger onderzoek is nodig om deze bevinding te bevestigen. We zullen nog meer onderzoek moeten doen om te zorgen dat we begrijpen wat er in de eerste levensmaanden gebeurt. Pas daarna zal het mogelijk zijn om nauwkeurige screening tests en passende interventies te ontwikkelen.”

Palmer dringt erop aan dat ouders preventieve maatregelen tegen wiegendood blijven nemen. “Veilige slaapgewoonten spelen een vitale rol spelen bij het veilig houden van onze baby’s. Ik moedig ouders overal ter wereld aan om dit advies in praktijk te blijven brengen.” Onder veilige slaapgewoontes vallen onder andere het niet op de buik laten slapen van de baby, het gebruik van veilig bedmateriaal en letten op eventuele overmatige warmte. Meeroken tijdens de zwangerschap of na de geboorte vormen ook een risicofactor voor wiegendood. 

“We geloven dat deze ontdekking het verhaal rond wiegendood verandert. Het is het begin van een opwindende reis die voor ons ligt. We krijgen nu de mogelijkheid om onderzoek te doen met levende baby’s en ervoor te zorgen dat ze blijven leven”, aldus Palmer.

Meer lezen?
Coronavaccinatie vermindert kans op doodgeboren kind met 15 %, blijkt uit onderzoek
Susan over haar stilgeboren baby: ‘Daar stond ik op de kraamafdeling, met een lege buik én een lege maxicosi’

How About Mom in jouw inbox?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief