14/06/2021

‘Oxytocine tijdens bevalling heeft geen effect op moeder-kindbinding’

Het gebruik van oxytocine tijdens de bevalling heeft geen negatief effect voor moeder en kind op lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeker en docent verloskunde Elke Slagt-Tichelman, dat onlangs werd gepubliceerd in het internationale tijdschrift Midwifery.

In dit artikel vertelt Elke Slagt-Tichelman ons meer over de resultaten uit het onderzoek.

Oxytocine tijdens bevalling

Lange tijd werd gedacht dat het gebruik van het medicijn oxytocine – dat weeën opwekt – tijdens de bevalling schadelijk zou zijn voor moeder en kind. Zo beschreven sommige studies dat het medicijn kon zorgen voor een verhoogde kans op depressieve of angstige gevoelens bij de moeder. Echter werden de lange termijneffecten op de moeder-kindbinding niet onderzocht. Ook de effecten op het kind op latere leeftijd waren nog onduidelijk.

En dus onderzocht onderzoeker Elke Slagt-Tichelman het effect van het gebruik van oxytocine tijdens de bevallig op de moeder-kindbinding. In een studie waar 1500 vrouwen en kinderen aan deelnamen werd onderzocht of het medicijn meer angst, meer depressieve gevoelens, een slechtere moeder-kindbinding en daardoor een slechtere sociale ontwikkeling van kinderen zou geven. ‘Dat blijkt niet zo te zijn’, aldus Elke Slagt-Tichelman over de resultaten uit haar onderzoek.

Geen risico op slechtere moeder-kindbinding

Uit het onderzoek – dat een aantal jaren duurde – is gebleken dat er geen verband is tussen het gebruik van het medicijn oxytocine tijdens de bevalling en de moeder-kindbinding en/of gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. Wel kwam naar voren dat het medicijn een half jaar na de bevalling kan zorgen voor depressieve gevoelens bij de moeder. Aangezien die bevinding positief maar zwak uit het onderzoek is gekomen, moet dit nader worden onderzocht, aldus Elke Slagt-Tichelman.

De onderzoeker en docent verloskunde laat daarnaast weten dat de deelnemende vrouwen heel divers waren. ‘Daarom kan nog niet met zekerheid gesteld worden of de resultaten uit het onderzoek ook gelden voor vrouwen met een depressie’.

Overwogen keuze

Volgens Elke Slagt-Tichelman betekent de conclusie uit het onderzoek dat er een betere, meer overwogen keuze gemaakt kan worden om de bevalling op te wekken of te stimuleren door middel van het medicijn oxytocine. ‘Het is verstandig om bij de verloskundige of gynaecoloog aan te geven hoe je je voelt. Als er dan een medische noodzaak is om de bevalling op te wekken of extra te stimuleren, kunnen je gevoelens en mogelijke depressieve gevoelens worden meegenomen in de beslissing’, aldus de onderzoeker.

Gratis een wekelijkse update?

How About Mom nieuwsbrief: korting, tips en de beste gelezen verhalen