25/09/2023

Een achtergebleven placentarest na de bevalling: wat houdt dat in?

Auteur

Datum

Categorie

Share

Vrijwel alle vrouwen hebben een aantal dagen tot weken na de bevalling last van bloedverlies. Waar de placenta zat, zit nu een wond in de baarmoeder, dus dit heeft tijd nodig om te genezen. De eerste dagen kun je naast ‘gewoon’ bloedverlies ook bloedstolsels verliezen. Deze variëren in kleur – helder rood tot donkerbruin – en formaat. Dat bloedverlies hoort geleidelijk aan af te nemen. Maar wat als dat niet gebeurt? In dit artikel vertellen we je wat een placentarest inhoudt.

Het kan echter ook gebeuren dat het bloedverlies toeneemt, zowel kort na de bevalling als in de weken daarna. Een lichte toename van bloedverlies kan gebeuren als je bijvoorbeeld ineens weer actiever wordt, bijvoorbeeld een stukje wandelt.

Maar als het om abnormaal bloedverlies gaat is er iets anders aan de hand. Met abnormaal bloedverlies bedoelen we dat je zoveel bloed verliest dat je binnen een half uur één kraamverband vol hebt en/of het verliezen van veel grote stolsels.

Na de bevalling wordt de placenta geboren doordat de baarmoeder samentrekt. Door die samentrekkingen (weeën) komt de placenta los van de baarmoederwand en wordt deze eruit gedreven. Bij sommige vrouwen gaat dit vanzelf, bij andere vrouwen is er hulp bij nodig, bijvoorbeeld door een baarmoedermassage of het toedienen van synthetische oxytocine.

Het is de bedoeling dat jouw placenta volledig de baarmoeder verlaat. De verloskundige of gynaecoloog zal deze na de bevalling controleren. Helaas kan het gebeuren dat er onverhoopt toch een stukje placenta achterblijft in je baarmoeder. De belangrijkste oorzaak van een achtergebleven placentarest is het niet voldoende samentrekken van de baarmoeder. Dit kan onder andere te maken hebben met vroeggeboorte, een sterk uitgerekte baarmoeder (meerling, grote baby of veel vruchtwater), een afwijkende placenta of eerder een achterblijvende placentarest te hebben gehad.

Placentarest

Soms is het direct na de bevalling duidelijk dat er nog een restje van de placenta in de baarmoeder is achtergebleven. Dan zal er eerst een echo worden gemaakt. Sommige gynaecologen maken de afweging om het rustig af te wachten – mits het bloedverlies normaal is – omdat het lichaam de rest er vroeg of laat vanzelf uitwerkt.

Er kan ook worden besloten dat de placentarest operatief verwijderd wordt. Dit noem je een manuele placentaverwijdering. Het kan echter ook pas later worden ontdekt dat er sprake is van een placentarest. Vaak komt dit naar boven bij een echo die wordt gemaakt omdat een vrouw last heeft van abnormaal bloedverlies of langer dan zes weken na de bevalling blijft vloeien. Het verwijderen van zo’n placentarest gebeurt doorgaans via een curettage (onder algehele narcose) of door middel van een kijkoperatie. 

“Is er sprake van normaal bloedverlies, dan zul je na zo’n curettage vooral rustig aan moeten doen voor een paar dagen”, vertelt verloskundige Irene. “Bij ruim bloedverlies zul je het iets langer rustig aan moeten doen. Vergeet ook niet om je ijzer te laten controleren als je je rot blijft voelen. Dat kan via de huisarts. De meeste vrouwen herstellen wel vlot en kunnen ieder geval snel de meeste dingen weer doen. Maar blijf hoe dan ook naar je lichaam luisteren.”

How About Mom in jouw inbox?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief