Placenta rest

Een achtergebleven stukje placenta

Vrijwel alle vrouwen hebben een aantal dagen tot weken na de bevalling last van bloedverlies. Waar de placenta zat, zit nu een wond in de baarmoeder, en die heeft tijd nodig om te genezen. Wanneer moet het bloed stoppen na de bevalling, wanneer is er sprake van abnormaal bloedverlies en wat is een placentarest?

Picture of How About Mom

How About Mom

Met ons team van 50 experts geven we jou betrouwbare informatie en advies in deze bijzondere fase van je leven.

Bloedverlies na de bevalling

De eerste dagen na de bevalling je naast ‘gewoon’ bloedverlies ook bloedstolsels verliezen. Deze variëren in kleur – van helder rood tot donkerbruin – en formaat. Dat bloedverlies hoort geleidelijk aan af te nemen. Maar wat als dat niet gebeurt of als er abnormaal bloedverlies is? Mogelijk is er dan sprake van een placentarest.

Placentarest

Soms is het direct na de bevalling duidelijk dat er nog een restje van de placenta in de baarmoeder is achtergebleven. Dat heet een placentarest.

Symptomen van placentarest

Soms is bij de bevalling al duidelijk dat de placenta niet compleet is. De verloskundige of gynaecoloog controleert na de bevalling de placenta. Het overkwam Dewy: ‘De verloskundige liet me direct na de bevalling weten dat er waarschijnlijk een stukje placenta achter was gebleven.’

Het komt ook voor dat pas later wordt ontdekt dat er sprake is van een placentarest. Vaak komt dit naar boven bij een echo die wordt gemaakt omdat een vrouw last heeft van abnormaal bloedverlies of langer dan zes weken na de bevalling blijft vloeien of bloedverlies heeft. Met abnormaal bloedverlies bedoelen we dat je zoveel bloed verliest dat je binnen een half uur één kraamverband vol hebt en/of het verliezen van veel grote stolsels.

Behandeling van placentarest

Om vast te stellen dat er een restje placenta in de baarmoeder is achtergebleven, zal eerst een echo worden gemaakt. Sommige gynaecologen maken de afweging om het rustig af te wachten – mits het bloedverlies normaal is – omdat het lichaam de rest er vroeg of laat vanzelf uitwerkt.

Operatief verwijderen

Er kan ook worden besloten dat de placentarest operatief verwijderd wordt. Het verwijderen van zo’n placentarest gebeurt doorgaans via een curettage (onder algehele narcose) of door middel van een kijkoperatie. Curetteren wordt ook wel ‘schoonmaken’ van de baarmoeder genoemd. Met een curettage verwijdert de gynaecoloog via een dun buisje of schrapertje (curette) achtergebleven weefsel uit de baarmoeder.

zo ziet de placenta eruit

Placenta komt los

Na de bevalling wordt de placenta geboren doordat de baarmoeder samentrekt. Door die samentrekkingen (weeën) komt de placenta los van de baarmoederwand en wordt deze eruit gedreven. Bij sommige vrouwen gaat dit vanzelf, bij andere vrouwen is er hulp bij nodig, bijvoorbeeld door een baarmoedermassage of het toedienen van synthetische oxytocine.

Controleren van de placenta

Het is de bedoeling dat jouw placenta volledig de baarmoeder verlaat. De verloskundige of gynaecoloog zal deze na de bevalling controleren.

Helaas kan het gebeuren dat er onverhoopt toch een stukje placenta achterblijft in je baarmoeder. De belangrijkste oorzaak van een achtergebleven placentarest is het niet voldoende samentrekken van de baarmoeder. Dit kan onder andere te maken hebben met vroeggeboorte, een sterk uitgerekte baarmoeder (meerling, grote baby of veel vruchtwater), een afwijkende placenta of eerder een achterblijvende placentarest te hebben gehad.

Ervaringen met een placentarest

Deze moeders maakten een placentarest mee na de bevalling:

‘Ik hield maandenlang bloedverlies vanwege placentaresten in mijn baarmoeder’

Dewy verloor 2,7 liter bloed door achtergebleven placentarest: ‘Toch kijk ik positief terug op m’n bevalling’

Laura onderging een operatie als gevolg van een placentarest: ‘Na zes weken volgde een nieuwe echo, met helaas, opnieuw resten placenta zichtbaar. Uiteindelijk is alles verwijderd.’

Foto placenta: Sanne Ravensbergen (Stories of New Life)

Jouw gids in het eerste jaar moederschap: How About Mom 📲