uitwendige versie
14/09/2023

Uitwendige versie: draaien van de baby in de buik

Als je baby in een stuit ligt, dan kan geprobeerd worden de baby te draaien naar een hoofdligging. Dit wordt ook wel een uitwendige versie genoemd. Als de uitwendige versie is gelukt, liggen de billen van de baby omhoog en het hoofdje naar beneden. In dit artikel vertellen we je  meer over een uitwendige versie en hoe een versie werkt.

Stuitligging houdt in dat je baby met zijn of haar billen en/of voeten naar beneden ligt. Een uitwendige versie is het draaien van een baby die in stuitligging ligt. Waarom wordt een versie aangeraden? Als het kindje met het hoofd naar beneden ligt ten tijde van de bevalling, is de kans op een keizersnede een stuk kleiner.

Een stuitligging is geen afwijking, het is een variatie in de ligging. Een groot deel van de kinderen draait uit zichzelf naar hoofdligging, dus met het hoofdje naar beneden toe, richting het geboortekanaal. Maar sommige baby’s blijven met hun billen of voeten naar beneden liggen. Hoe langer je zwanger bent, hoe kleiner de kans is dat je kindje vanzelf kan draaien.

Hoe werkt een uitwendige versie?

Voordat je verwezen wordt voor een versie, is er al een liggingsecho gemaakt. Daarbij is gekeken naar de positie en de groei van je kind. Ook is er gekeken of er zichtbare redenen zijn waarom je kindje niet met het hoofd naar beneden ligt. Meestal is hier geen aanwijsbare reden voor. 

Heb je een afspraak voor een uitwendige versie? Trek dan makkelijk zittende kleding aan. Ook is het fijn om samen met iemand naar de afspraak te komen. Een afspraak duurt ongeveer een uur. De versiekundige legt eerst uit wat je van de versie kunt verwachten en helpt je om goed te ontspannen. Dit maakt de versiepoging makkelijker.

Als de uitwendige versie is gelukt, liggen de billen van de baby omhoog en het hoofdje naar beneden. Vaak is één enkele afspraak genoeg voor een succesvolle versie, soms zijn er meerdere pogingen of afspraken nodig om je baby te helpen draaien.

Wie doet een uitwendige versie?

Een uitwendige versie kan worden uitgevoerd door een gespecialiseerde verloskundige, ook wel een versiekundige genoemd. Versiekundigen zijn zowel in de eerstelijn als in het ziekenhuis werkzaam. Soms is er een team waarbij de versiekundige samenwerkt met een andere verloskundige of met een gynaecoloog.

Een uitwendige versie kan plaatsvinden in de verloskundigenpraktijk, in een (echo)centrum, op de polikliniek of in het ziekenhuis. Dat hangt af van de regio waar je woont. Mocht je een uitwendige versie op een andere plek buiten de regio waar je woont willen doen, bespreek dit dan met je verloskundige of gynaecoloog.

Is een uitwendige versie veilig om te doen?

In Nederland liggen per jaar meer dan 8000 kinderen in een stuit na 36 weken zwangerschap (bron: De Verloskundige). Steeds vaker kiezen zwangeren voor een uitwendige versie, omdat het een veilige medische ingreep is die ervoor kan zorgen dat je kindje goed komt te liggen.

Als zwangere kan je een uitwendige versie spannend vinden: het idee dat je baby in de buik wordt ‘omgedraaid’ is toch een beetje eng. Toch valt het achteraf vaak mee, zeggen vrouwen die een versie meemaakten. Het gaat vaak sneller dan je denkt en het is natuurlijk heel prettig als de draaipoging lukt. Hoe beter het lukt om te ontspannen, hoe minder pijnlijk de ingreep is. De verloskundige of versiekundige helpt je daarbij. 

Een uitwendige versie is veilig voor de baby. Voor en na de versiepoging wordt het hartje van de baby in de gaten gehouden, met een doptone of met een CTG-apparaat (cardio-toco-grafie).

Wanneer is een uitwendige versie niet mogelijk? Als je in verwachting bent van een tweeling of drieling, als de moederkoek (placenta) ligt voor de uitgang van de baarmoeder, of als er medische redenen zijn waardoor je verloskundige of gynaecoloog adviseert geen versie te proberen.

Voordelen van een versie

Het uitwendig draaien van een baby die in stuitligging ligt, zorgt voor een flinke daling van het aantal keizersnedes. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uit 2015, waarin werd gekeken naar 2318 gezonde zwangeren die een uitwendige versie kregen. Dit onderzoek toonde aan dat 49% van de baby’s succesvol draaien en dat het draaien amper complicaties geeft voor moeder en kind. Meer dan de helft (57% ) van de 2318 vrouwen beviel uiteindelijk vaginaal.

Een baby die in stuitligging ligt betekent in 80% van de gevallen een keizersnede: een operatie met meer risico’s voor moeder en kind, ook in de volgende zwangerschap. Het uitwendig draaien naar een hoofdligging kan daarom voorkomen dat medische interventies nodig zijn zoals een keizersnede.

Wanneer kan een versie plaatsvinden?

Als je zwanger bent van je eerste kindje, dan wordt een versie vanaf ongeveer 35 weken voorgesteld, afhankelijk van de ruimte die je baby in de buik heeft. Ben je zwanger van je tweede of daaropvolgende kindje, dan kan de versie vanaf 36 weken of later plaatsvinden. De baarmoeder is dan al een keer opgerekt en wat soepeler.

Meer informatie

Na overleg met je verloskundige kies je uiteindelijk zelf of en waar je de versie wilt laten plaatsvinden. Je verloskundige of gynaecoloog zal je informeren over de voor- en nadelen. Je kunt dan zelf een weloverwogen keuze maken.

Jouw eigen verloskundige of arts zal je naar een versiekundige verwijzen. Je kunt ook besluiten om buiten jouw regio de uitwendige versie te laten verrichten. Via de website van het OLVG ziekenhuis, www.stuitinwest.nl, kun je een filmpje zien van een versie. Ook kan de website helpen om een keuze te maken of en waar je een uitwendige versie wilt laten uitvoeren.

 Bronnen: www.deverloskundige.nl, www.stuitinwest.nl

Gratis een wekelijkse update?

How About Mom nieuwsbrief: korting, tips en de beste gelezen verhalen