'Autisme en adhd door diverse tekenen al op jonge leeftijd te herkennen bij kinderen'
30/01/2022

‘Autisme en adhd door diverse tekenen al op jonge leeftijd te herkennen bij kinderen’

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd kenmerken van autisme en adhd vertonen, blijkt uit diverse onderzoeken. Wetenschapper Manon Krol, die momenteel samen met andere Nijmeegse wetenschappers onderzoek doet naar kenmerken van adhd, autisme en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen, vertelt erover aan How About Mom.

‘We hopen met ons onderzoek te kunnen toewerken naar handvatten voor een zo vroeg mogelijke begeleiding van deze kinderen en hun familie’, aldus Manon.

Autisme en adhd bij jonge kinderen

Manon Krol is postdoctoraal onderzoeker bij het het Baby & Child Research Center, in samenwerking met het Radboudumc, de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut in Nijmegen. Sinds 2019 doet zij samen met wetenschappers onderzoek naar autisme, adhd en een ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen. ‘Daarbij hebben we onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen. Binnen het PIP-onderzoek onderzoeken we kinderen tussen de 2,5 en 3,5 jaar en binnen het Sapiens project gaat het om kinderen tussen de 1,5 en 3 jaar’, aldus Manon.

Het doel van beide onderzoeken is duidelijk: de oorzaak van adhd, autisme en een ontwikkelingsachterstand in kaart brengen zodat eerder de juiste begeleiding en behandeling gegeven kan worden. ‘Hoe eerder een diagnose gesteld wordt, hoe eerder een kind en de omgeving geholpen kan worden om de ontwikkeling te stimuleren waardoor de kwaliteit van leven beter wordt’, vertelt Manon.

Het onderzoek

Autisme, adhd en een ontwikkelingsachterstand zijn brede begrippen en dus is het onderzoek ook breed opgezet. ‘We willen een compleet beeld krijgen, een patroon in kaart brengen, en nemen daarom diverse testen af bij de kinderen’, aldus Manon. ‘Zo vragen we ouders een vragenlijsten in te vullen, maar kijken we ook naar de interactie tussen kind en ouder en brengen we de oogbeweging van kinderen in kaart als ze naar plaatjes en filmpjes kijken.’

Daarnaast wordt ook de hersenactiviteit van kinderen gemeten via een EEG, waarbij een mutsje met electroden op het hoofd van het kind wordt geplaatst . En hoewel het onderzoek nog in volle gang is – en de wetenschappers op zoek zijn naar nog meer deelnemers – blijkt uit eerdere onderzoeken die gebruik maakten van het meten van de hersenactiviteit, dat het 10 miliseconden langer duurt voordat kinderen met autisme een gezicht verwerken.

De foto’s bij dit artikel zijn ter illustratie en tonen geen deelnemers van het PIP-onderzoek en het Sapiens project. De ouders van de getoonde kinderen zijn akkoord met het delen van de foto.

Hoopvolle inzichten

De wetenschappers van zowel het PIP-onderzoek als het Sapiens project verwachten over vier jaar klaar te zijn met het onderzoek. ‘Omdat autisme, adhd en een ontwikkelingsachterstand hele brede begrippen zijn, willen we graag het gedrag van 500 kinderen in kaart brengen’, vertelt Manon. ‘Hoewel we nog lang geen 500 kinderen hebben onderzocht, verloopt het onderzoek goed en hebben we goede hoop dat we meer inzicht krijgen in adhd en autisme bij jongere kinderen .’

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat kinderen met autisme op jonge leeftijd minder vaak reageren op hun eigen naam en minder oogcontact maken. Vaak hebben deze kinderen ook een hoge gevoeligheid voor of interesse in sensorische informatie (prikkels van buitenaf). ‘Van adhd weten we dat kinderen zich vaak niet zo goed kunnen concentreren en dat zij het daardoor soms lastig vinden om een samenhangend gesprek te voeren’, aldus Manon.

Nuance

Volgens Manon is het goed om een nuance aan te brengen in de informatie die in dit artikel worden gedeeld. ‘Ieder kind is namelijk uniek en dus is het niet zo dat als jouw kind een van bovenstaande tekenen vertoont, altijd autisme, adhd of een ontwikkelingsachterstand of een andere ontwikkelingsstoornis heeft. Het kan namelijk ook zo zijn dat een jong kind wat achterloopt in de sociale en emotionele ontwikkeling, maar dat na een paar jaar weer inhaalt.’ Daarbij is het vaak zo dat adhd op een iets latere leeftijd, vaak als kinderen naar school gaan, gediagnosticeerd wordt. Bij autisme is dat vaak al iets eerder.

‘Kinderen zijn heel flexibel en ontwikkelen zich snel, vandaar dat psychologen en psychiaters ook vaak pas vanaf 3 jaar een diagnose stellen’, aldus Manon. ‘Het is dan ook niet zo dat er gelijk een label van adhd, autisme of gedragsstoornis aan een kind gehangen moet worden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je voor het derde levensjaar geen begeleiding hoeft te bieden. Juist hoe eerder je vroege begeleiding kan bieden aan een kind met ontwikkelingsproblemen en zijn/haar omgeving, des te positiever zal de invloed op latere leeftijd zijn.” 

Gratis een wekelijkse update?

How About Mom nieuwsbrief: korting, tips en de beste gelezen verhalen