08/06/2021

Bevalling inleiden zonder medische noodzaak heeft risico’s

Steeds meer vrouwen wereldwijd kiezen voor het inleiden van een bevalling zonder medische reden. Dat blijkt niet zonder risico’s. De kinderen hebben, zowel op korte als langere termijn, een grotere kans op gezondheidsproblemen dan baby’s die spontaan worden geboren.

Dat schrijft het Amsterdam UMC op basis van een Australisch onderzoek waaraan onderzoekers van het ziekenhuis en Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) meewerkten.

Bevalling inleiden zonder medische reden

In vergelijking met kinderen die spontaan worden geboren, hebben deze baby’s vaker last van verwondingen zoals een gebroken arm. Ook worden ze vaker aan de beademing gelegd. Onderzoekers constateerden daarnaast dat de kinderen op latere termijn vaker opgenomen worden in het ziekenhuis voor infecties en ademhalingsstoornissen.

Vrouwen die zonder medische reden ingeleid bevallen, hebben vaker een kunstverlossing. Daarnaast worden ze vaker ingeknipt. Wel geldt dat het inscheuren bij deze groep vrouwen minder ver gebeurt dan bij vrouwen die spontaan bevallen. Vaginale hechtingen zijn wel vaker nodig.  

Gezondheidsontwikkeling van kinderen

Het opwekken van de bevalling gebeurt – gekeken naar cijfers wereldwijd – steeds vaker bij 37 en 38 weken. Epidemioloog Lilian Peters zegt daarover: ‘Juist de laatste weken in de baarmoeder zijn erg belangrijk voor de neurologische en gezondheidsontwikkeling van kinderen. Zonder medische indicatie, moet je het kind niet eerder laten komen.’

Het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie strookt met de uitkomsten van het onderzoek. De organisatie raadt een inleiding zonder medische indicatie voor een zwangerschap van 41 weken af. Wanneer de gezondheid van de moeder of de baby bedreigd is, is het inleiden van een bevalling vaak noodzakelijk en dus medisch.

Grootschalig onderzoek

Het grootschalige onderzoek werd gedaan in Australië onder leiding van professor Hannah Dahlen van Western Sydney University en epidemioloog dr. Lilian Peters van Amsterdam UMC/AVAG. Uit een groep van 475.000 jonge en gezonde vrouwen tussen de 20 en 35 jaar, blijkt dat 15 procent een inleiding zonder medische reden heeft gehad.

Bron: Amsterdam UMC/Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Gratis een wekelijkse update?

How About Mom nieuwsbrief: korting, tips en de beste gelezen verhalen