Inkomensdaling moeders te wijten aan traditionele gezinsopvatting
20/08/2021

Traditionele rolverdeling in gezinnen leidt tot inkomensdaling van moeders

Veel moeders verdienen na het krijgen van kinderen fors minder. Die daling is vooral te wijten aan de traditionele rolverdeling in gezinnen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

De inkomensdaling wordt ook wel de ‘kindboete’ genoemd: de inkomensderving door minder werktijd vanwege het grootbrengen van kinderen.

Inkomensdaling moeders

Dat Nederlandse moeders er na het krijgen van een kind fors op achteruitgaan qua inkomen, blijkt wel uit cijfers van het CPB. Zeven jaar na de geboorte verdienen moeders 46 procent minder dan vrouwen die geen kinderen hebben.

In de meeste gezinnen gaan moeders na het krijgen van kinderen namelijk minder werken. 67 procent werkt een jaar na de geboorte van het eerste kind in deeltijd, 9 op de 10 mannen blijven hetzelfde aantal uren werken. Ook het uurloon daalt bij vrouwen gemiddeld met 13 procent, terwijl die van mannen over het algemeen juist stijgt.

‘Kindboete’

Het CPB heeft twee verklaringen voor de ‘kindboete’: de kinderopvang én de sociale norm. Zo had de verhoging van de kinderopvangtoeslag een positieve invloed op het inkomen van moeders. Toch is het effect volgens het CPB te beperkt. De sociale norm ligt daar volgens het Centraal Planbureau namelijk aan ten grondslag en is een grotere oorzaak.

Zo is 40 procent van de Nederlanders het eens met de opvatting dat ‘als een moeder buitenshuis werkt, het kind lijdt’. Die traditionele kijk op het gezin is volgens de onderzoekers van het CPB dan ook niet opgewassen tegen maatregelen vanuit de overheid zoals een gesubsidieerde kinderopvang.

Traditionele rolverdeling

Vanwege de traditionele rolverdeling binnen gezinnen, besloten de onderzoekers verschillende subgroepen met elkaar te vergelijken die verschillende opvattingen hebben over de verdeling van arbeid en zorg. Daaruit blijkt dat de ‘kindboete’ hoger is in gemeenten waar mensen vaak een bezoek brengen aan een kerk of andere religieuze bijeenkomsten.

Ook de migratieachtergrond ligt ten grondslag aan de ‘kindboete’. Zo is bij Turkse en Marokkaanse gezinnen de ‘kindboete’ het grootst en bij Antilliaanse en Surinaamse gezinnen het kleinst. De verschillen treden ook op onder hoogopgeleide moeders. Zij hebben te maken met een minder sterke inkomensdaling dan andere moeders.

Vrije keuze

Dat de inkomensdaling dus niet enkel te wijten is aan beleid, toont volgens de onderzoekers aan dat vrije keuze van stellen voorop staat. ‘Het is belangrijk dat stellen beseffen wat de consequenties zijn van de keuzes die zíj maken’, aldus onderzoeker Egbert Jongen.

Bron: CPB

Gratis een wekelijkse update?

How About Mom nieuwsbrief: korting, tips en de beste gelezen verhalen