30/04/2021

Te weinig aandacht voor verdriet na een miskraam

Jaarlijks krijgen er wereldwijd ruim 23 miljoen vrouwen een miskraam. Hoewel de impact op het leven van een vrouw groot is, maken veel vrouwen deze ervaring in privé door. Het Britse medische tijdschrift The Lancet publiceerde afgelopen week een artikel over miskramen en misvattingen daarover. De auteurs roepen op tot een herziening van het praten over miskramen en de medische zorg en advies voor vrouwen die een miskraam meemaken. 

Van alle vrouwen maakt zeker 11 procent minimaal één miskraam mee; 2 procent overkomt het twee keer en 1 procent zelfs drie keer of vaker. De onderzoekers en auteurs van het artikel vermoeden dat de werkelijke aantallen zelfs nog hoger liggen, omdat lang niet alle miskramen worden geregistreerd. 

Meer steun bij miskraam nodig

Volgens de auteurs bestaat er in de maatschappij en gezondheidszorg een beeld dat miskramen onvermijdelijk zin. Pas bij herhaaldelijke miskramen wordt er overgegaan op verder onderzoek, tot die tijd is het kwestie van ‘gewoon opnieuw proberen’. Dat doet geen recht aan het verdriet dat vrouwen die een miskraam krijgen ervaren. Hoewel miskramen veel voorkomen, krijgen vrouwen na deze ingrijpende gebeurtenis doorgaans weinig steun. Soms nemen vrouwen het zichzelf zelfs kwalijk, doordat ze ten onrechte denken dat de miskraam kan zijn ontstaan door het gebruik van de pil of door iets zwaars te tillen. 

Volgens de schrijvers moet de begeleiding van vrouwen die een miskraam meemaken beter. Er moet meer mentale ondersteuning komen, vrouwen moeten betere adviezen krijgen over hun leefstijl en er moet sneller naar eventuele behandelingen worden gekeken om de kans op herhaling te verkleinen. “Het tijdperk van vrouwen vertellen dat ze het ‘gewoon opnieuw moeten proberen’ is voorbij.”

How About Mom in jouw inbox?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief