baby huilen normaal
20/12/2022

Ziekenhuisopname bij een huilbaby

Een huilbaby heeft veel impact op moeders en vaders. Soms levert het vele huilen zelfs zo veel stress en spanning op, dat een opname in het ziekenhuis voorgesteld kan worden. Vaak is een ziekenhuisopname voor ouder en kind heel ingrijpend, zegt kinderarts Karola de Graaf. Ze vertelt wanneer een ziekenhuisbezoek of -opname bij een huilbaby kan helpen en vertelt ook hoe een ziekenhuisopname mogelijk voorkomen kan worden.

Karola de Graaf is kinderarts in opleiding bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis en arts-onderzoeker bij het St. Antonius Ziekenhuis. Hier doet ze onderzoek naar huilbaby’s. In de regio Utrecht, Tiel, Rotterdam-Zuid en Gouda zet zij zich samen met andere professionals in om de zorg voor huilbaby’s te verbeteren door de samenwerking tussen zorgverleners betrokken in de zorg voor huilbaby’s te versterken.

Is er een medische oorzaak als baby’s veel huilen?

Bij de meeste baby’s die (veel) huilen, is er vaak geen medische oorzaak voor het huilen, legt Karola uit. ‘Uit onderzoek blijkt dat 95% van de baby’s die veel of overmatig huilen, gezond zijn. Slechts in 5% van de gevallen is er wel een medische oorzaak voor het vele huilen.’

Dat is goed nieuws, alleen veel ouders voelen zich machteloos door het vele huilen van hun kleintje. Vaak vinden ze het lastig om te accepteren dat er geen medische oorzaak is voor het huilen omdat dit ook betekent dat het huilen niet direct opgelost of verminderd kan worden. Omdat ouders hun kindje willen helpen blijven ze verder zoeken en proberen een overstap naar andere voeding (koemelkvrij, antireflux) of ze gaan naar de huisarts voor medicatie (zuurremmers).

Allerlei ‘oplossingen’ voor het huilen

‘Het is logisch dat huilen bij de baby kan leiden tot wanhoop, spanning en stress bij ouders. Die willen hun kleintje helpen’ zegt Karola. ‘Vaak worden er veel verschillende oplossingen gezocht in een korte tijd. Soms hebben ze al verschillende zorgverleners gesproken, zoals de huisarts, het consultatiebureau, kinderfysiotherapeut, osteopaat, slaapcoaches en meer.’

Dit ‘shoppen’ bij verschillende zorgverleners kan averechts werken, zegt de kinderarts, omdat vanuit ieders expertise verschillende adviezen worden gegeven. Karola: ‘Wat ouders nodig hebben is het gevoel serieus genomen te worden, erkenning voor het feit dat ze in een hele intensieve periode zitten, en ondersteuning.’

‘Huisartsen en jeugdartsen kunnen een baby zorgvuldig beoordelen. Zonder aanwijzingen voor een medische oorzaak kan de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau thuis begeleiding bieden. Of zij kan met andere zorgverleners afstemmen wie het gezin het beste kan ondersteunen.’

Veel huilen geeft stress en spanning – bij ouder en kind

Veel huilen bij de baby heeft een effect op nieuwe ouders. ‘Hoe het geestelijke met ze gaat wordt zowel bij moeders als vaders in grote mate beïnvloed door het vele huilen van hun baby’, zegt Karola.

In de eerste maanden hebben baby’s vaak één van de ouders nodig om het huilen te doorbreken en de troostreflex in gang te zetten. ‘Door onderzoek weten we inmiddels dat ouders van huilbaby’s toegenomen stress, angst en depressieve klachten ervaren. Zo kan een negatieve vicieuze cirkel ontstaan waarbij de baby meer kan gaan huilen, de ouder geen rust meer kan vinden en de vermoeidheid toeneemt. En daardoor kan het steeds lastiger worden om te reageren op de behoeftes van je baby, waardoor het huilen weer verder toe kan nemen.’

Soms hangt de onrust van de baby samen met een heftige bevalling, eerdere ziekenhuisopname of andere vervelende gebeurtenis. Karola: ‘Een mooie ontwikkeling vind ik de toepassing van ouder-kind trauma therapie (OKTT). Met OKTT kunnen ouders en het kindje geholpen worden om de vervelende gebeurtenis te verwerken. De behandeling beïnvloedt naast traumaverwerking meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan, waardoor ouders samen met hun kindje met vertrouwen weer verder kunnen.’

Ziekenhuisopname

Het huilen van hun baby heeft een grote impact op ouders. Soms zijn de stress-, angst- of depressieve klachten bij vader of moeder zo groot, dat het thuis niet meer gaat. ‘Als het risico op psychische problemen bij de ouders of kindermishandeling te groot wordt, kan een ziekenhuisopname een optie zijn’, zegt Karola.

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel de baby als de ouders. ‘Daarom willen we ouders zo goed mogelijk begeleiden thuis, om een ziekenhuisopname te voorkomen. Het kan soms verlichting bieden, maar het kan ook ouders bevestigen in het idee dat ze thuis niet goed voor hun kind kunnen zorgen en dit is precies wat we niet willen bereiken als zorgverlener. De beste zorg voor ieder kind is in de basis bij de ouders thuis.’

Huilbaby en ziekenhuis

Bij een ziekenhuisopname blijft een baby één of meerdere nachten op de zuigelingenafdeling van een ziekenhuis. De verpleegkundigen en de pedagogisch medewerkers van het ziekenhuis observeren de baby. Zij kijken hoe de baby zich gedraagt. Door de zaalarts wordt een lichamelijk onderzoek verricht. Een ziekenhuisopname kan soms voor een ander dag- en nachtritme zorgen. Even geen baby thuis kan ook tijdelijk een verlichting geven voor ouders, als een soort time out.

Alleen: meestal wordt er geen onderliggende oorzaak voor het vele huilen gevonden: slechts bij 5% van de baby’s is er een medische oorzaak voor het vele huilen. ‘Tijdens een ziekenhuisopname wordt met de ouders aan plan gemaakt: hoe kunnen zij het thuis zo goed mogelijk volhouden straks? Vaak is er bij een ziekenhuisopname een psychosociaal team betrokken, met verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, een kinderfysiotherapeut, logopediste, maatschappelijk werker en psychologen’ legt Karola uit.

Binnen drie dagen bij de kinderarts in het ziekenhuis

Karola werkte samen met verschillende zorgverleners in de regio Utrecht, Tiel, Rotterdam-Zuid en Gouda aan een nieuwe methode om ouders met baby’s die veel huilen, eerder en beter te helpen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau geven veel informatie over wat normaal huilgedrag is, wanneer er sprake is van een huilbaby en bieden kersverse ouders steun en een luisterend oor. Dat scheelt al een hoop, zegt Karola. ‘Door goede begeleiding en advies over hoe je je baby kunt troosten en kunt omgaan met het huilen, zijn ouders echt geholpen.’ Een van die manieren is bijvoorbeeld de 5S-methode.

Helpt dat nog niet genoeg en zijn er nog steeds zorgen bij de ouders? Na een eerste consult bij de jeugdarts van het consultatiebureau of de huisarts kunnen ouders terecht bij de kinderarts in het ziekenhuis. Bij die afspraak wordt in een uitgebreid consult ingegaan op de klachten en vindt er lichamelijk onderzoek plaats door een kinderarts.

‘Ook in het ziekenhuis bespreken we de troosttechnieken en wat je kunt verwachten van huilgedrag bij baby’s’, vertelt Karola. Door ouders eerder de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden in de thuissituatie, is de wens dat er in de toekomst geen ziekenhuisopnames voor huilbaby’s meer nodig zijn.

Meer lezen?

Heb ik een huilbaby?

Wat is normaal huilgedrag bij baby’s?

De ‘uit’-knop bij een huilende baby: de 5S-methode

Gratis een wekelijkse update?

How About Mom nieuwsbrief: korting, tips en de beste gelezen verhalen