Risico op vroeggeboorte al bij tien weken zwangerschap te identificeren
25/08/2021

Brits onderzoek: ‘Risico op vroeggeboorte al bij tien weken zwangerschap te identificeren’

Vrouwen die het risico lopen vroegtijdig te bevallen kunnen dat al vanaf tien weken zwangerschap weten. Volgens wetenschappers van het King’s College in London kan risico op een vroeggeboorte geconstateerd worden door te kijken naar specifieke bacteriën en metabolieten in de vagina.

‘Hoe eerder het risico op vroeggeboorte wordt geconstateerd, hoe meer moeder en kind beschermd kunnen worden’, aldus de onderzoekers.

Vroeggeboorte herkennen

Gemiddeld worden in Nederland per jaar 170.000 baby’s geboren waarvan zo’n 7 procent te vroeg. Een baby is prematuur als het voor de 37 weken wordt geboren. Nog altijd is bij zo’n 40 procent van de vroeggeboortes niet duidelijk wat de oorzaak is. De uitkomst van de studie van King’s College in Londen is dan ook baanbrekend te noemen.

De wetenschappers van de Britse universiteit ontdekten dat specifieke bacteriën en metabolieten in de baarmoederhals van een zwangere vrouw kunnen duiden op een vroeggeboorte. Die kennis betekent volgens de onderzoekers dan ook dat de kans op vroeggeboortes verminderd kan worden door vroegtijdig in te grijpen en zo moeder en kind te beschermen.

Relatie bacterie en vroeggeboorte

Het Britse team van het King’s College in Londen analyseerden de gegevens van vier Britse ziekenhuizen. In totaal werden 346 moeders, van wie 60 vroegtijdig bevallen, onderzocht. Verschillende vaginale monsters werden afgenomen en met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat de aanwezigheid van de specifieke bacterie – de Lactobacillus acidophilus – het risico op vroeggeboorte beperkt.

Ook is er in het onderzoek gekeken naar metabolieten; stoffen die tijdens de stofwisseling (het metabolisme) ontstaan. De onderzoekers ontdekten dat zeven verschillende metabolieten in de baarmoederhals – leucine, tyrosine, aspartaat, lactaat, betaïne, acetaat en calcium – worden geassocieerd met geboorte op of vóór 37 weken.

Vroegtijdig ingrijpen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een baby te vroeg wordt geboren, zoals een (afwijkende) werking van de baarmoederhals, zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk, of een ernstige ziekte of infectie bij de moeder.

Dat specifieke bacteriën en metabolieten kunnen duiden op een eventuele vroeggeboorte, is volgens de onderzoekers de start naar het verminderen van het aantal vroegtijdige bevallingen. Hoogleraar verloskunde Andrew Shennan zegt daarover: ‘Hoe eerder we erachter kunnen komen wie er risico loopt, hoe meer we kunnen doen om moeders en baby’s veilig te houden.’

Bron: King’s College London

How About Mom in jouw inbox?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief